Zoom Logo

Bijeenkomst Gemeenten Samen Gezond - Shared screen with gallery view
ien van de goor
28:12
deze ppt komt ook beschikbaar straks?
Lussi Stoof-Jordanov
28:55
We zullen iedereen die nu aanwezig is de presentatie sturen.
Margriet de Jager
29:14
fijn Lussi!
Monique Mekenkamp
31:55
Medeaanvrager/verplichte projectleden:Kennispartner (onderzoeksinstelling, bij voorkeur deel uitmakend van een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, Werkplaats Sociaal Domein, of vergelijkbaar samenwerkingsverband) (verplicht)
Marieke
33:08
ik meen uit call op te maken dat GGD WEL verplichte partner is.
Monique Mekenkamp
33:09
Bij voorkeur, betekend dat dat een kennis instelling die niet deel uitmaakt, wel kan indienen? Vraag voor dadelijk...
ZonMw - Lussi Stoof-Jordanov
33:43
De GGD is niet verplicht, maar wel aan te raden.
rkemp
40:33
ik zie geen slides?
Marieke
41:22
focus op verplichte thema’s is niet duidelijk. is het nu focus op 1 a 2 of op 4?
Julia van Os
43:17
Slides: ligt aan instelling. Bovenaan View options.>Slide-by-slide mode
iPad van mariet
46:56
kunnen we deze presentatie via mail krijgen
ZonMw - Lussi Stoof-Jordanov
48:08
De presentaties zullen achteraf gestuurd worden naar alle aanwezigen
ien van de goor
48:13
waar is bestaande kennis op dit terrein te vinden?
rkemp
48:23
dank, het is gelukt
Frits Oosterveld
49:19
er is steeds sprake van domeinen; wat wordt verstaan onder domein vanui perspectief ZonMw?
ZonMw - Lussi Stoof-Jordanov
51:49
Dank voor jullie vragen. Wij zullen deze straks plenair beantwoorden. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie deze via de chat sturen!
Dorien van de Kant
01:00:13
Mag een gemeente betrokken zijn in meerdere aanvragen? Idem GGD, Werkplaatsen of andere organisaties?
Jossien Bouter - Gennep
01:01:01
worden de vragen en antwoorden ook nagestuurd?
Renske Visscher
01:02:19
Vraag is er een beperking aan aantal aanvragen per Provincie of per gemeente?
Jeanet
01:02:25
Gemeenten zijn nog wat huiverig om mee te doen omdat ze bang zijn dat het veel tijd gaat kosten. Hoe zien jullie dat? Mijn idee is dat het project zo ingericht kan worden dat het hen juist niet veel tijd kost maar wel veel oplevert?
Thomas.Gelissen
01:05:59
Ik las in de call dat regionale spreiding ook een criterium is. Wat betekent dit concreet?
Frits Oosterveld
01:06:20
zijn er beperkende criteria voor kennisinstellingen? sommige hebben regionale functie en worden gevraagd betrokken te zijn bij b.v. twee projecten / aanvragen.
Caro-Lynn Verbaan
01:06:46
In de aanvraag wordt er gevraagd om bestendiging. Wat bedoelen jullie hiermee?
Marthe Derkzen
01:07:22
In de oproep wordt zowel gesproken over ‘implementatie i.s.m. burgers’ en over ‘het versterken van bestaande initiatieven’. Het is ons niet helemaal duidelijk of je nu wel iets nieuws mag starten of alleen aan de slag mag met bestaande initiatieven? Dit is gerelateerd aan de vraag waar het budget voor gebruikt mag worden (zie ook vraag van Jeanet over kosten/investering voor gemeenten)
Marieke
01:07:55
hoe uitgebreid moet het Plan van Aanpak zijn in deze fase?
stolker
01:08:07
Kunnen we een beeld krijgen van de belangstelling voor het indienen van voorstellen per GGD regio? Met de focus waaraan men denkt? Hoe kijkt ZonMw naar de verdeling in toekenning?
ZonMw Dorien Plaat-Poirters
01:08:12
De voorlopige resultaten uit 35 al lopende en afgeronde projecten in de gezonde wijk en leefomgeving vind je op www.zonmw.nl/gemeentensamengezond
Marieke
01:08:13
moet er al een getekende samenwerkingsovereenkomst worden bijgevoegd?
Caro-Lynn Verbaan
01:08:49
Wat zou de rol van de GGD kunnen zijn? Meedenken, kennisverspreiding?
ien van de goor
01:09:29
maar ggd of kennisinstelling mogen niet aanvragen toch?
Isabelle Fabbricotti
01:10:28
Ho definieren jullie 1 kennisinstelling? Ze bestaan vaak uit verschillende onderzoeksgroepen of afdelingen. Mogen verschillende onderzoeksgroepen een aanvraag indienen?
Jeanet
01:12:00
ik bedoel de looptijd (inzet gemeenten)
kloKlostermann
01:12:20
Geldt de beperking van maar 1 indiening voor een landelijke organisatie als kennispartner?
ZonMw Dorien Plaat-Poirters
01:14:17
Bekijk hier ook de lijst met veel gestelde vragen en antwoorden: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/gemeenten-samen-gezond/faq-oproep-gemeenten-samen-gezond/
Imke
01:14:29
Moet de aanvraag in Nederlands of in Engels?
Margret
01:15:24
Moet de coördinatie van het samenwerkingsverband bij de hoofdaanvrager / de gemeente liggen of mag dit ook door een participerende partner gedaan worden?
Julia van Os
01:15:38
In het Nederlands, zie oproep p.11
MirandaWitvliet
01:18:09
Wat wordt verstaan onder kennisinstellingen? Alleen universiteiten en hogescholen of ook onderzoeksbureaus?
ien van de goor
01:18:38
Dank, nuttig
Nick Cramer
03:02:16
Dank voor de goede sessie, ik verlaat de meeting.
Dorien van de Kant
03:03:43
Ik ga de sessie ook verlaten, bedankt en we hebben nog contact.
ZonMw - Lussi Stoof-Jordanov
03:07:54
Dank aan iedereen voor jullie deelname aan deze informatiebijeenkomst en matchmaking! Wij zullen de presentaties nasturen en de antwoorden op de vragen uit het plenaire deel.